15.00
1 người thích
Đăng ngày 06/06/2022 08:20, số lượt xem: 49

Cuộc đời thay đổi tuổi ba mươi,
Để chọn hạnh phúc vẫn tươi cười.
Mỗi ngày cuộc sống luôn là mới,
Ý tứ trong thơ vẫn có lời.
Mỗi lần mệt mỏi thì nghỉ ngơi,
Bản thân cần giây phút thảnh thơi,
Cho dù, dân chúng la í ới,
Tương lai cuộc sống sẽ mê tơi.

Tp.HCM, 6/6/2022