Ê chề buồn chán lưa thưa,
Đồng hồ con lắc đu đưa dòng đời.
Nỗi sầu, cứ kéo ê a,
Lòng ta vẫn mãi tỏ ra u buồn.
Tuổi đời non nớt đê mê,
Cà kê lúc trẻ, giờ tê đã già.

Tp.HCM, 5/12/2021