15.00
1 người thích
Đăng ngày 09/11/2021 10:40, số lượt xem: 62

Quà biếu lợi lộc tặng người,
Người khôn, người khóc, người cười đần ra.
Lúc đời lận đận kiếp người,
Trần gian lận kiếp giếm đời xấu xa.

Tp.HCM, 9/11/2021