35.00
1 người thích
Đăng ngày 23/08/2021 08:08, số lượt xem: 101

Cái thằng lợi nhuận chẳng rạch ròi,
Một thời lặng núp bóng đơn côi.
Thặng dư nấp bóng mỗi khi lời,
Thảnh thơi lãi nặng để nghỉ ngơi.
Ôi, thợ với thầy mãi i tờ,
Lằng nhằng dính mãi mối dây tơ.

Tp.HCM, 22/8/2021