15.00
1 người thích
Đăng ngày 30/08/2021 15:36, số lượt xem: 66

Mệt đ-ờ và mặt ụ,
Nói cái gì cũng ờ.
Lớn lên sẽ ở đợ,
Giờ, còn nhỏ mập ù.
Người đù đà đù đờ,
Chỉ biết ăn rồi, ợ.
Đờ đẫn cũng hổng sợ,
Ụ, nói gì cũng, ờ.
Ờ, là xong cho qua!!

Tp.HCM, 25/8/2021