25.00
1 người thích
Đăng ngày 03/05/2021 15:56, số lượt xem: 90

Đời này phải gọi mầy bằng thằng,
Vì còn lờ và lơ tơ mơ.
Việc lo thờ cúng cũng hổng biết,
Suốt ngày, cứ hai tiếng lằng nhằng.

Tp.HCM, 3/5/2021