15.00
1 người thích
Đăng ngày 08/09/2021 07:40, số lượt xem: 74

Thành đạt còn dây dợ bám lằng nhằng.
Rằng, kiếp còn ở đợ không công bằng,
Cuộc đời này còn dạt trôi lăn tăn.

Tp.HCM, 8/9/2021