25.00
1 người thích
Đăng ngày 15/11/2021 12:41, số lượt xem: 61

Miền này tiền kiếp khổ thấy mẹ,
Vương miện hoa hậu, ngồi tè he.
Còn khổ phải tiện ăn muối mè,
Vùng miền này đi còn bị té,
I tờ ý ẹ lạnh quá he.

Tp.HCM, 15/11/2021