25.00
1 người thích
Đăng ngày 19/08/2021 11:11, số lượt xem: 103

Ngày nọ, cơn lốc tố đến,
Tôi cáo biệt, đành cáo lui!!
Vì, làm ảnh hưởng mọi người,
Bởi, không có tài chỉ đạo.
Với, tính khí hơi táo bạo,
Với, tính khí hơi nóng nảy.
Tôi tưởng vậy là giỏi hơn,
Tôi tưởng vậy là hơn người.
Nhưng thực tế, không phải vậy!!
Cứ cố tình, dù, không nên.

Tp.HCM, 19/8/2021