25.00
1 người thích
Đăng ngày 13/07/2021 14:59, số lượt xem: 74

Có tinh thần hiếu học tìm tòi,
Mà mệt nhọc hi hóp đi rồi,
Còn đâu hy vọng để thay đổi đời.
Trên tay điếu thuốc, quẹt mồi,
Trong lòng lại có yêu hờ lứa đôi.
Nhiều khi buồn bã đìu hiu,
Đôi khi hí hửng, hiểu ra đí gì?
Nhiều khi có lúc nói điêu,
Pha trò cho tiếu, mau tiêu thuộc bài.

Tp.HCM, 13/7/2021