25.00
1 người thích
Đăng ngày 16/10/2021 14:42, số lượt xem: 83

Tình hình ế ẩm lòng cuồng điên.
Đê mê thích thú hổng cữ kiêng.
Lòng còn vui, người còn yến tiệc.
Nỗi ê chề, lòng đâu có biết.
Còn nhiều trận, nên lòng còn điếng.
Đời làm đế!! Có lúc nào yên?

Tp.HCM, 15/10/2021