15.00
1 người thích
Đăng ngày 30/01/2022 15:55, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi đoàn đìNH DUY vào 30/01/2022 16:11, số lượt xem: 65

Ba đứa em, dường như im không nói.
Đứa em tôi, thơ thẫn chẳng nói nên lời.
Có khi, bắt nó nói chi?
Bắt nó nói chi.

Có đứa em, nhiều khi im không nói.
Đứa em tôi, thơ thẫn chẳng nói nên lời.
Có khi, thấy nó lặng thinh,
Khó chia sẻ thôi.

Tôi có em, nó kế tôi.
Tôi thứ hai, nó thứ ba,
Trong nhà này.

Em của tôi, khi thấy lo,
Thân cũng xa,
Thích sẻ chia với người ngoài.
Em của tôi, khi thấy lo,
Thân cũng xa,
Khách sáo chi với người nhà.

Có khi, bắt nó nói chi?
Bắt nó nói chi.
Có khi, thấy nó lặng thinh,
Khó chia sẻ thôi.

Em của tôi, khi thấy lo,
Thân cũng xa,
Thích sẻ chia với người ngoài.
Em của tôi, khi thấy lo,
Thân cũng xa,
Khách sáo chi với người nhà.

Tp.HCM, 30/1/2022