33.67
1 người thích
Đăng ngày 10/05/2021 10:10, số lượt xem: 112

Âm thanh tiếng nói nặng nề,
Được ngồi chiếc ghế, đứng hoài mỏi chân.
Tuyên thệ để có ghế ngồi,
Giang sơn gánh vác ngôi nhà nước non.
Nếu vị thánh đó là người,
Chẳng gì ghê rợn vì người như nhau.
Người nào nặng hơn người nào?
Uy quyền bề thế, gạnh vào nhiều cô.

Tp.HCM, 9/5/2021