25.00
1 người thích
Đăng ngày 05/05/2021 13:30, số lượt xem: 100

Bệnh đái tháo đường vì dốt,
Dốt kiến thức ăn uống.
Tối ngày ở dưới đáy sông,
Nơi tột cùng thấp kém.
Đốt phong long để trừ tà,
Vẫn không đuổi được tà ma.
Còn cặn dơ dáy đóng dưới đáy,
Của người Giáy nói tiếng Bố Y.

Tp.HCM, 5/5/2021