15.00
1 người thích
Đăng ngày 14/06/2022 15:34, số lượt xem: 31

Cuộc đời mạnh được yếu thua,
Gặp nhiều bất trắc thì mua cái bằng.

Tp.HCM, 14/6/2022