25.00
1 người thích
Đăng ngày 21/07/2021 10:08, số lượt xem: 96

Bốn mươi tám xuân xanh,
Bốn mươi tám đời người.
Bốn mươi tám tuổi,
Tốn cả đời nuôi nấng, bốn mươi tám năm.
Bám chặt tình thương, trời và đất,
Nuôi dưỡng tình thương quý ngàn đời.

Tp.HCM, 20/7/2021