25.00
1 người thích
Đăng ngày 11/07/2021 15:30, số lượt xem: 71

Đoan trinh đứng đắn,
Nhỏ dại thì khờ,
Đờ và mệt mỏi,
Cần lòng khoan dung.
Cả đoàn con nít,
Lơ khơ bài lá,
Cứng đơ mệt đờ.
Rộng tình khoan dung,
Diệu huyền đoan chính,
Khờ (kh) là nỗi oan.

Tp.HCM, 10/7/2021