15.00
1 người thích
Đăng ngày 14/11/2021 18:18, số lượt xem: 34

Ôi, cuộc đời cứ làm tặc,
Bị đời bỏ mặc, mà mãi còn căng.

Tp.HCM, 14/11/2021