15.00
1 người thích
Đăng ngày 31/12/2021 09:40, số lượt xem: 54

Trượng dài mấy mét đo li?
Ăn no phưỡn bụng ễnh khi nằm dài.
Hỏi: Trạm y tế muôn phương,
Phố phường tấp nập khẩn trương bệnh tình.

Tp.HCM, 30/12/2021