15.00
1 người thích
Đăng ngày 19/08/2021 10:44, số lượt xem: 84

Bệnh đái tháo đường thật bức xúc,
Đạo đức hổng có để nể nang,
Giã biệt cũng đành phải kính bái.

Tp.HCM, 19/8/2021