15.00
1 người thích
Đăng ngày 14/11/2021 16:29, số lượt xem: 54

Đù mẹ thật đù đờ,
Khám bệnh thật hổng ngờ,
Huyết áp, máu lại tăng cao.
Nếu tu thì cũng đằng nào,
Tằng hắng, cũng là bệnh đàm viêm họng.
Đời đu đưa, sớm tối, chả lợi lộc,
Ngục tù báo chí đăng nói rần rần.

Tp.HCM, 14/11/2021