15.00
1 người thích
Đăng ngày 04/07/2021 10:14, số lượt xem: 84

Đạt lý thấu tình ở đâu?
Cuộc đời còn ở dưới đáy.
Đa tạ cầu đấng thần linh,
Ông địa dưới đất hay tiên thiên đàng.
Ị đại ở ngoài đường,
Học hơn trình độ đại học,
Đời người quá đát, không tận dụng.

Tp.HCM, 4/7/2021