15.00
1 người thích
Đăng ngày 13/04/2021 08:51, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi đoàn đìNH DUY vào 13/04/2021 15:55, số lượt xem: 101

Phát huy tài năng duy ý chí.
Loài bông hoa huệ lòng còn quý.
Là hậu duệ vua chúa đời sau.
Phát huy tài năng lòng còn quý.
Ân sâu nghĩa nặng, duy ý chí.
Loài huê, nhà thờ tôn giáo quý.
Í...ê...a..., khắp chốn ngao du.
Biết phát huy, ân sâu nghĩa nặng.

Tp.HCM, 5/4/2021