15.00
1 người thích
Đăng ngày 22/09/2021 07:38, số lượt xem: 63

Mới lên ba, ra vẻ người lớn.
Chăm chú lắng nghe, rồi mơn trớn.
Băm bổ cắm cúi, xong lên cơn.
Cha già con cọc, có gì lạ,
Chỉ là thằng bé mới lên ba.

Tp.HCM, 22/9/2021