15.00
1 người thích
Đăng ngày 12/04/2021 09:47, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi đoàn đìNH DUY vào 12/04/2021 16:02, số lượt xem: 155

Khi không lại giải quyết không!!
Hổng có công khai, khai báo cáo.
Rồi lại lộng hành và lộng lẫy.
Khai báo để ơn nặng, nghĩa sâu.
Sợi lông nhẹ ký không có nặng.
Vậy mà, biết lai giống người nào.

Tp.HCM, 7/4/2021