25.00
1 người thích
Đăng ngày 19/10/2021 08:43, số lượt xem: 207

Lào xào chuyện khẽ chẳng ồn ào,
Quốc gia việc nước vẫn nôn nao.
Lồ ô thân thẳng mọc ở rừng,
Lá cờ trước gió đang reo mừng,
Việc làm láo quáo, cũng chả ưng.
Lung tung láo nháo làm ăn láo,
Quờ quạng chả theo trật tự nào.
Tuôn dòng nước chảy còn ồ ạt,
Dòng đời lăn lốc còn phiêu bạt,
Mèo quào mấy xước cũng rách tay,
Lá cờ trước gió vẫn tung bay.

Tp.HCM, 19/10/2021