15.00
1 người thích
Đăng ngày 22/12/2021 12:01, số lượt xem: 46

Hứa rằng anh em sẽ phấn đấu,
Muốn anh em đừng u sầu,
Vận chưa tới với công ty mình.
Ngóng bao niềm tin,
Tương lai toả sáng.

Bền bỉ hơn!! Bền chí hơn!!
Đoàn kết hơn!! Tập thể hơn!!
Không lui.

Hứa anh em sẽ phấn đấu,
Muốn anh em đừng u sầu,
Vận sẽ tới với công ty mình.
Ngóng bao niềm tin,
Tương lai toả sáng.

Bền chắc hơn!! Thật vững hơn!!
Đoàn kết luôn cùng quyết tâm!!

Nắm chặt tay với niềm tin.
Quản ngại chi xa nhau?
Xa xôi? Cùng nhìn về tương lai.

Tp.HCM, 17/12/2021