15.00
1 người thích
Đăng ngày 14/09/2021 15:29, số lượt xem: 98

Chồng đi bước nữa cũng thường,
Đời làm vợ lẽ khó lường lẻ loi.
May cho anh áo, xếp ly,
Hỏi: anh còn có tình si chúng mình.
Đừng có nói tiếng chia ly,
Em đà đẻ chửa anh si đến giờ.
Vợ chồng sống bao lâu nay,
Anh còn đùa giỡn nghiệp tai tới nhà.

Tp.HCM, 11/9/2021