15.00
1 người thích
Đăng ngày 26/12/2021 13:02, số lượt xem: 54

Khi ta không quen tên nhau,
Khi ta không tên chẳng biết nhau.
Người ơi!! Ai là số không.
Khi thế gian không có lòng tin vào nhau.

Khi không tên quen nhau,
Khi không tên chẳng biết nhau.
Vì đâu? Thế nào? Chẳng đồng hành.
Có lẽ, chúng ta không có mặt trên cõi đời này.

Thế gian không có lòng tin,
Số không cõi trần đời.

Tp.HCM, 25/12/2021