15.00
1 người thích
Đăng ngày 21/11/2021 09:08, số lượt xem: 57

Tiến về phía trước để đi lên,
Con đường phía trước có chông chênh.
Có nghe tiếng hát ở bên tai,
Đó là, giọng ca người con gái,
Tát nước ngoài kênh ánh chiều phai.
Hiếng lệch một bên ngước mắt nhìn,
Hiếm ai dâng hiến cả đời mình,
Để cuộc sống vẫn còn niềm tin.

Tp.HCM, 20/11/2021