25.00
1 người thích
Đăng ngày 30/10/2021 16:41, số lượt xem: 87

Chống đời mà dở quá trời,
Tiếng cười khùng khục gọi mời vô chơi.
Khồng hề quản ngại khó khăn,
Miệng đời dân chúng cứ lăn ra cười.
Chồng loan vợ phượng sum vầy?
Tiếng ho khúng khắng đủ đầy quanh đây.
Chùng chình cho việc thêm dài,
Việc làm bị khống ải đày thân ai.

Tp.HCM, 30/10/2021