15.00
1 người thích
Đăng ngày 30/10/2021 14:26, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi đoàn đìNH DUY vào 30/10/2021 14:28, số lượt xem: 48

Cuộc đời chèo chống vượt qua,
Có khi đù mẹ, chửi cha cuộc đời.
Chú mầy đồng lứa với anh,
Nhiều khi thấy chú chả lanh tí nào.
Hồi xưa, đú đởn gái trai,
Lớn lên, gái khoái lấy ngay làm chồng.
Mùi hôi không biết từ đâu?
Chuột Chù đống cứt ở lâu bốc mùi.

Tp.HCM, 30/10/2021