35.00
1 người thích
Đăng ngày 08/10/2021 12:11, số lượt xem: 106

Cung điện và dinh có khác đâu?
Ngoài trời có lúc đổ mưa ngâu,
Ngu ngơ lòng còn mãi cứ ngờ,
Ở trong cung điện, sướng như mơ.
Nghiêng nghiêng quả đu đưa trong gió,
Hái đầy nặng trĩu ở trong giỏ,
Ngụ nơi đây, nếu có cuồng điên.
Chiêm ngưỡng sung sướng cũng là nghiện,
Ăn ở nơi đây sướng như tiên.
Dòng đời, cây trái vẫn đu đưa,
Lưa thưa trút xuống, đổ cơn mưa...

Tp.HCM, 8/10/2021