15.00
1 người thích
Đăng ngày 19/04/2021 13:25, số lượt xem: 146

Nước chưa chín sôi lòng còn chối.
Sinh ra chinh phục được mấy người?
Sờ chạm phỏng tay thì la, ối,
Rồi chửi mắng xối xả lên đầu.
Chờ sôi hổng được, than, ôi lâu thế.
Sính ngang bằng với đám lâu la.

Tp.HCM, 19/4/2021