25.00
1 người thích
Đăng ngày 11/11/2021 15:55, số lượt xem: 77

Không còn đủ sức lội mất hơi,
Không còn đủ sức lội hụt hơi.
Ôi, lực ngăn cản của sức nước,
Không như ngoài biển đâu mà lướt.
Làm sao mà lờ được hay sao?

Bơi dưới ao mà hổng có phao.
Cũng tại cái ao hằng mơ ước,
Không như ngoài biển đâu mà lướt.
Nội lực có đâu!! Mà lấn lướt.
Lướt ván dưới ao có được đâu?

Hổng có phao, nên hổng bơi lâu.
Ngày xưa, quân xâm lược tràn qua,
Với, lối rước giặc bán nước nhà,
Nên phải nối lại tình dân ta.
Mong ước nặng tình thật thiết tha.

Tp.HCM, 10/11/2021