25.00
1 người thích
Đăng ngày 15/06/2021 18:40, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi đoàn đìNH DUY vào 15/06/2021 18:50, số lượt xem: 178

Đời đoàn cho vay như vầy,
Đoàn nợ lại bị bao vây,
Đoàn Nam khác với Đoàn Loan!!
Đoàn Loan lại bị ngu ngơ,
Đa đoan đâu phải phận đàn ông,
Lăng loàn là phận đàn bà.

Tp.HCM, 15/6/2021