25.00
1 người thích
Đăng ngày 03/06/2021 14:01, số lượt xem: 104

Không có đoàn, đoàn không lo.
Đoàn đâu biết lo!!
Đâu phải đoàn nào cũng biết lo.
Đoàn không có!! Không có đoàn.
Trong đám đông người,
Đâu phải ai cũng biết lo!!

Tp.HCM, 3/6/2021