45.00
1 người thích
Đăng ngày 05/07/2021 17:43, số lượt xem: 111

Trai tân trong trắng gái trinh nguyên,
Đi tìm tri kỷ cả cuộc đời,
Cây đinh đã đóng cột rồi,
Biết đâu mà kiếm phận nào tốt hơn?

Tp.HCM, 5/7/2021