25.00
1 người thích
Đăng ngày 03/07/2021 10:09, số lượt xem: 101

Thành đạt ao ước bấy lâu,
Dật dờ (d) trong gió đu đưa lá cờ.
Được lòng muốn có người yêu,
Vậy mà dát gái có yêu cô nào.
Cuộc đời đã quá đát rồi,
Ngành y đạn dược có mồi lửa đâu.
Huyện Cần Đước, tỉnh, thành nào?
Tấm lòng dào dạt, tầm phào gái trai.

Tp.HCM, 3/7/2021