15.00
1 người thích
Đăng ngày 18/09/2021 09:15, số lượt xem: 54

Bà Nà núi Chúa, Bà Đen,
Côn Lôn huyền ảo, lời khen nước mình.
Bồn chồn cầu khẩn quanh năm,
Bôn ba đi khắp, ngày rằm mọi khi.
Cầu cho yên ổn nước nhà,
Lân ta gần gũi, cũng là đức cao.

Tp.HCM, 18/9/2021