25.00
1 người thích
Đăng ngày 22/05/2021 15:15, số lượt xem: 100

Phên rào dậu, sương sớm sắc long lanh.
Lượng vàng hôm nay mấy li, mấy chỉ?
Đời là để sống, tiền là điều kiện,
Đóng phí thì lên, không thì lênh đênh.
Trôi dạt đến tận nơi mọi bến bờ.

Tp.HCM, 22/05/2021