25.00
1 người thích
Đăng ngày 20/08/2021 10:06, số lượt xem: 133

Điên dại!! Hại người, làm điều tồi bại,
Thì hãy ngủ, rồi tỉnh giấc sẽ hết điên.
Ngủ bao nhiêu? Cũng là chưa đủ!!
Vì, tình hình sức khoẻ nghiên cứu,
Điển tích, điển hình nêu gương.
Vì, ngu thì ai cũng ngu!!
Ngu, là bản chất ban đầu,
Của loài người mới đẻ!!
Đu quay, chóng mặt nhồng nhồng,
Nghiên cứu hoài, đặt ra câu hỏi,
Rồi, nghển cổ dài, trả lời hổng biết.

Tp.HCM, 20/8/2021