25.00
1 người thích
Đăng ngày 31/05/2021 16:03, số lượt xem: 133

Đeo đuổi giàu sang gặp số đen đủi,
Linh tính điềm báo, tạo linh tinh.
Lúc lên đỉnh, được cả đĩnh bạc,
Lúc lu mờ, nghèo phận dưới, chao ôi!!
Cuộc sống, lui hay tiến!! Cũng là thừa.
Trò hề, nguẩy đuôi,
Tạo kiểu làm động vật, nhìn câm nín.
Mắt còn sáng!! Đâu có mù đui,
Nghèo rồi cũng lỉnh, chuồn đi nơi khác sống.
Làm thủ lĩnh, có đinh ninh?
Xe lu ủi cán trái ổi cứng cũng mềm,
Rồi, lủi thủi cô đơn, nhìn thương phận có đáng.

Tp.HCM, 31/05/2021