25.00
1 người thích
Đăng ngày 25/07/2021 08:10, số lượt xem: 117

Nay đói ăn gì?
Con nai ngơ ngác.
Nay đói ăn gì?
Noi gương kẻ khác!!
Thì còn dưới đáy.
Đái đường bệnh đấy,
Kiếp làm lợn nái,
Vẫn còn áy náy.
Làm mệt muốn đ-ờ,
Nóng trời oi bức.
Rảnh đâu để nói,
Đay nghiến bực bội.

Tp.HCM, 24/7/2021