15.00
1 người thích
Đăng ngày 30/10/2021 17:47, số lượt xem: 61

Còn nhỏ đừng có chống, cu cậu,
Việc sẽ trắc trở, hổng được đâu!!
Đời chú em mầy cũng làm công,
Mặc dù, hổng có đi lông nhông.
Khi chông gai bị chơi nhiều cú,
Biết lo chu đáo, sẽ có ưu.
Cống hiến, không nhất thiết cống nạp,
Không như xưa, vua chúa ăn tạp.

Tp.HCM, 30/10/2021