15.00
1 người thích
Đăng ngày 11/09/2021 13:03, số lượt xem: 145

Suốt đời trung hiếu với đất trời,
Đừng lờ và ồn ã khắp nơi!
Đừng trôn những lời miệng ngọt, đãi,
Hãy săn lùng, tìm kiếm nhân tài.
Muôn trùng núi non đầy hiểm trở,
Đảo Côn Lôn xa tít ngàn khơi.
Đừng trôn ra những lời huyền bí,
Rồi, trầm trồ thán phục mỗi khi.
Anh Nờ, chị Ấy đều chưa rõ,
Miệng mồm mỏ nói lung tung rồi.

Tp.HCM, 16/8/2021