15.00
1 người thích
Đăng ngày 26/09/2021 09:18, số lượt xem: 68

Ở đời, luôn sống chỉ để trông chờ,
Nên người khô héo rạc rài xác xơ.
Ở đời, luôn sống đợi mong,
Hổng làm mà đợi món ngon ngay mồm.

Thành đạt rồi, cũng vẫn buồn?
Thưa rằng là, đã bị ruồng bỏ đi.
Cần tiền cống hiến, phải rời!!
Mọc mời cống hiến, tơi bời quanh năm.

Tp.HCM, 26/9/2021