25.00
1 người thích
Đăng ngày 04/10/2021 09:33, số lượt xem: 54

Chúng ta, có lúc dại điên cuồng,
Cuộc đời, khôn ra cũng chửa muộn,
Già trẻ bé lớn, dại cuồng điên.
Dạy cho trẻ học điều, đầu tiên,
Dễ đa sầu, đa cảm liên miên.
Thế hệ trẻ là, niềm an ủi,
Để tuổi già không phải, buồn tủi,
Vậy mà, cũng vẫn mãi cảm động,
Buồn rồi xúc động, khóc mủi lòng.
Tìm người chia sẻ để, cảm thông.

Tp.HCM, 4/10/2021