15.00
1 người thích
Đăng ngày 05/05/2021 09:03, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi đoàn đìNH DUY vào 05/05/2021 09:10, số lượt xem: 130

Điều không nên làm thì lại làm,
Đó chính là những sự ngu,
Rồi còn khinh khi người khinh dể,
Chống đối biểu tình loạn khắp nơi,
Vu khống đặt điều nhiễu tiếng nói,
Tự do chinh phạt luật không cho,
Sắc phong khinh người tự đề bạt,
Cuộc sống đời này lắm chông gai.

Tp.HCM, 5/5/2021