15.00
1 người thích
Đăng ngày 14/11/2021 17:01, số lượt xem: 53

Tuổi thọ sẽ tăng hay giảm?
Rồi, cuộc sống thấy có ảm đạm, không?
Đồng hồ đu đưa con lắc,
Đến, cuối đời thắc mắc chả được gì.
Có khi..., sống là gánh nặng,
Thì, đi tu cũng chẳng đặng.
Nên, tặng cho cái đồng hồ,
Đu đưa con lắc đếm từng thời gian.
Tụ họp gặp nhau chỉ để nói đăng đàn,
Sàm qua tiếng lại nói thật là sang.

Tp.HCM, 14/11/2021